Bölgemiz Hakkında

Kahramanmaraş İli’nde faaliyet gösteren gıda sanayicileri (dondurmacılar, biberciler, tarhanacılar, pastacılar, hazır-yemek firmaları, baharatçılar, unlu mamuller ve pastacılar vb.) ile yeni gıda sanayi yatırımcılarını bir arada toplamak amacıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Kahramanmaraş İli, Türkoğlu İlçesi, Çobantepe Mahallesi, Ömerağa mevkii sınırları içinde 121 ada 4 parsel (öncesi 121 ada 1 parsel) üzerinde “Kahramanmaraş Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB)” kurulmuştur.
Bu amaçla; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü’nün oluşturduğu “Yer Seçimi Komisyonu” tarafından 21.06.2018 tarihinde yer seçimi işlemi gerçekleştirilmiştir. Komisyon tarafından seçilen saha yaklaşık 121,63 ha büyüklüğünde olup, mera vasıflı araziden oluşmaktadır. Yer seçimi gerçekleştirilen Gıda İhtisas OSB’de talep edilecek alanlarda oluşturulacak sanayi parselleri; Kahramanmaraş İli ve ilçeleri, çevre iller ve ülke genelinde gıda yatırımı yapmak isteyen müteşebbislerin hizmetine sunulmuştur.
Gıda sektörü, büyüklüğü açısından sanayileşmeye paralel olarak gelişme eğiliminde olup Kahramanmaraş İli’nde önemli bir paya sahiptir. Gıda İhtisas Sanayi Organize Bölgesi’nin kurulması ile birlikte kümelenmenin yaratacağı ekonomik sinerji daha da artacak, her türlü girdinin kolay bulunabilmesi sağlanacak, ihtiyaçların ortak olması, tedarikçilerin yakınlığı, atıkların benzer olmasından dolayı avantajlarıyla maliyetleri azaltacak, uzmanlaşmış işgücü teminini gerçekleştirerek, pazarlama olanaklarını kolaylaştıracak ve gıda sanayicilerinin gıda alanında ihtisaslaşmasını sağlayarak Kahramanmaraş İli, bölge ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacaktır.
“Kahramanmaraş Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB)”de, gıda sanayi sektöründe faaliyet gösteren;

  • Dondurma üreticileri (çiğ süt işlenerek üretim gerçekleştirilecek),
  • Biber üreticileri,
  • Tarhana üreticileri,
  • Baharat üreticileri,
  • Hazır yemek fabrikaları,
  • Şekerlemeciler,
  • Pastacılar ve unlu mamul üreticileri,
  • Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı diğer gıda sanayi ve alt sektörleri,
  • Yeni yatırımcılarının yer alması planlanmaktadır.