Yönetim Kurulu

Müteşebbis heyetin görevinin devam ettiği OSB’lerde yönetim kurulu, müteşebbis heyetin en az dördü kendi üyeleri arasından olmak üzere seçeceği 5 asıl 5 yedek üyeden oluşur.

  ASIL ÜYELERTEMSİL ETTİKLERİ KURUMDAKİ GÖREVİ  YEDEK ÜYELERTEMSİL ETTİKLERİ KURUMDAKİ GÖREVİ
Başkan:  Arif ŞENMeclis ÜyesiAdnan BEKTAŞOĞLUMeclis Üyesi
Başkan V.: Ayşe CESURMeclis ÜyesiErdoğan Emrah HATUNOĞLUDaire Başkanı
Üye: Fatih DİNÇERKMTSO ÜyesiMikail UTLUMeclis Üyesi
Üye: Ahmet NARMeclis ÜyesiHidayet KARDAŞMeclis Üyesi
Üye: Ahmet Duran BALSUYUYönetim Kurulu BaşkanıÖkkaş KARAYAĞLIYönetim Kurulu Başkan Yrd.