Amaç ve Hedef

Gıda alanında faaliyet gösterecek olan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB), ilimizin önde gelen gıda ürünlerinden dondurma, biber, tarhana, şıra ve unlu mamuller ile diğer gıda ürünleri üreten sanayicileri bir araya toplamayı sağlamakla birlikte, kaliteli ve ucuz maliyetli üretimi sağlamak, bu şekilde ürünlerin pazarlamasında rekabet gücünü artırmak, sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, çarpık sanayileşme ve çevre sorunlarını önlemek, kaynakları rasyonel kullanmak, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmayı hedeflemektedir.